Gönderen yagmurunsesi 27 Kasım 2010 Cumartesi

Parazitler, Paraziter Hastalıklar

Sunuda bulunan bir kısım;

İntestinal Parazitozlar :
* Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde güncel sağlık sorunu
- Çocuklarda
- Bedensel ve zihinsel gerilik,
- Çevreye uyumda zorluk,
* Psikolojik sorunlar
* İmmün yetmezlikli hastalarda fırsatçı infeksiyonlar yoluyla ciddi klinik tablolar

Amipli dizanteri :
Entamoeba hystolytica’nın neden olduğu kanlı, mukuslu diyare ile seyreden, sessiz formlardan ağır diyareye kadar çeşitli klinik tablolara yol açan paraziter bir hastalıktır.

E. histolytica :
* Kist: suda 1 ay, dışkıda 10 gün canlı
* Metakist
* Metakistik trofozoid
* Trofozoid: kalın barsakta
* Prekist
* kist

Amebiazis’te Klinik: çoğu asemptomatik, intestinal kolonizasyon 8-12 ay
İntestinal :
* Amipli dizanteri
* Fulminan kolit
* Kronik dizanteri
* Ameboma

Ekstraintestinal :
* Karaciğer absesi
* Plöropulmoner Amebiazis
* Serebral abse
* Genitoüriner amebiazis

Nematodlar (solucan yapısındakiler)
Ascaris
Enterobius vermicularis
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichura
Kancalı kurtlar ( A. duadenole, N. amerikanus ) – Ancylostoma duodenale, Necator americanus -
Trichinella spiralis

Sestodlar ( Şeritler, Yassı Halkalılar )
Taenia saginata
Taenia solium
Diphyllobothrium latum
Hymenolepis nana

Trematodlar (tek parçalı yassı parazitler )
Fasciola hepatica
Schistosoma türleri

ÇÖKTÜRME YÖNTEMLERİ :
1. % 10 formol: 100 ml. Formaldehit + 900 ml.distile su.
(formaldehit normalde %37’lik solüsyonu olarak satılır. Ancak dilüsyon hazırlanırken %100 olarak kabul edilir.)
2. Etil asetat veya eter : 1-1,5 gr. Taze dışkı 10 ml. %10 formol içinde ezilir. 30 dakika beklenir. Süspansiyon gazlı bezle süzülür. 15 ml.lik santrifüj tüpüne koyularak üzerine 2/3’üne kadar %10 formol tamamlanır. Geri kalan 1/3’üne etil asetat konularak çalkalanır ve gazı alınır. 4000 devirde 4 dakika santrifüj edilir.
3. Dipteki çökelti kalana kadar dökülür. Çökelti lugol ile lam lamel arası 40 büyütmede incelenir.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Yrd. Doç.Dr. Ayhan KILIÇ

Konuyla ilgili aramalar: ppt , pps , pptx , ppsx , görüntülü anlatım , sunum, powerpoint, slayt , slaytşov , Dizanteride Dışkı Makroskopisi , E. coli ve E. histolytica Kistleri
, Entamoeba histolytica , E. histolytica trofozoidi , E. hystolytica’da kolonoskopi , Amebiazis’te tanı , Amebiazis tedavisi , Giardiazis , Giardia intestinalis , Ascaris lumbricoides , Ascaris lumbricoides yumurtası , Ascariasis tedavisi , klinik tablo , Enterobius vermicularis , Enterobius vermicularis’te Tanı , Trichuris trichura , Taenia saginata , tenyalar , Hymenolepis nana ( cüce şerit ) , Diphyllobothrium latum , nasıl bulaşır , bulaşma yöntemleri , parazitler , tenya , asalaklar , slideshow
http://www.saglikbilgini.com/parazitler-ve-paraziter-hastaliklar.html

0 yorum

Yorum Gönder

Video Post